Fiske

Precis som jakt är fisket också en naturlig verksamhet kopplad till markägandet. Vår förvaltning innefattar ca 16 500 ha vatten varav 3 400 ha är mindre skogsjöar. Den största arealen vatten ligger i sjön Sommen. Fisket i sjön Sommen förvaltas av Sommen Fiskevårdsområde där vi finns representerade.