Vilt

Våra vilda djur, lever, söker föda och reproducerar sig i markerna vi har ansvar att förvalta. Vi skördar, sköter om och tar hänsyn till både småvilt och klövvilt och det är en naturlig del i vår gårdsförvaltning. Vi bryr oss om viltet och arterna i skogen samt värnar om dess samspel med varandra.