Planeringen för nästa generation skog i Österskogen fortsätter

Planeringen för nästa generation skog efter höstens föryngringsavverkning i Österskogen fortsätter. Rishögarna börjar torka, när barren faller av återförs dess näring till marken samtidigt som det torrare riset får ett betydligt högre värmevärde när det så småningom kommer till ett fjärrvärmeverk. Grövre ved och lågor lämnas kvar i skogen till fördel för insekter, mossor, lavar och svampar. På bilden ser ni även en nyskapad högstubbe som ger torr död ved för framtiden.

Under våren kommer vi att skota ut riset till bilvägen vid lämplig väderlek. Vi ber er vara aktsamma och respektera skyddsavstånd på 100 m till maskinerna.

Vid frågor och funderingar, kontakta Peter Wallin, peter.wallin@boxskog.se, 0142-525 21