Vi som jobbar på Boxholms Skogar AB har som uppgift att långsiktigt och hållbart förvalta vårt mark- och vatteninnehav. Boxholms Skogar verkar i sydvästra delen av Östergötland. Vi har en lång tradition av förvaltning och siktet är inställt på att ansvarsfullt förvalta vårt innehav i många generationer framåt.

Boxholms Skogar AB tillhörde från början Boxholms AB som bildades år 1872. Skogsbruket har alltid varit och är än idag vår huvudverksamhet. Skogen är en råvarukälla för väldigt mycket i vårt samhälle. Tll en början var skogen en källa för kolframställning som var en viktig komponent för den lokala järnindustrin som växte fram. Samhällets utveckling har medfört att nyttjandet av skogen har utvecklats i takt med det. Konstruktionsvirke som byggelement och träfibrer är nu en given komponent i tryckpapper och hygienartiklar. Förutom att vara en råvarukälla har skogen och skogsmarken många flera värden. Skogen är också full av liv som är viktiga för oss människor och för att alla ekosystemtjänster skall fungera på vår jord. Så är det idag och så har det alltid varit. Boxholms Skogar har haft olika ägare sedan 1872 och sedan år 1998 är det familjen Douglas som är ägare till gården Boxholms Skogar.

Förvaltningen och brukandet av skog och mark är en spännande utmaning. De träd vi skördar idag planterades av människor någon gång på 1930-talet. De som planterade träden tänkte förmodligen att de skulle användas för byggnation i närområdet eller som bränsle i vedspisen hemma i köket som användes både för matlagning och uppvärmning. När träden idag skördas nyttjas de i stället till kartonger som emballage av varor vi köper på internet, eller för byggnation någonstans ute i världen. Att det tar ca 70 – 100 år för ett träd att bli moget för skörd är inget vi kan påverka men vi kan se till att träden får de allra bästa förutsättningarna att både växa och leva.

De träd vi planterar idag funderar vi mycket på vad de kommer användas till av våra barn och barnbarn. Kommer träden att vara en beståndsdel i batterier som lagrar energi från vindkraftverk eller kommer våra kläder bestå av just trädets beståndsdelar? Vi vet inte säkert annat än att forskning och utveckling leder oss framåt varje dag.

Det vi är helt säkra på är att det är oerhört viktigt att kommande generationer både skall kunna få nytta och glädje av skogen och naturen. För att det skall infrias krävs det att vi inte bara fokuserar på trädens tillväxt utan också på hela det naturliga kretsloppet med alla dess arter och sörjer för dess överlevnad. Det är också viktigt att vi kontinuerligt utvecklar vår skötsel utifrån både nya kunskaper och erfarenheter.

Den mark vi förvaltar idag motsvarar ungefär en yta om 75 000 fotbollsplaner. Förutom marken ingår också 33 000 fotbollsplaner vatten. För oss är det viktigt att alla nyttigheter tas tillvara och vårdas. Dessutom utgör skogen, naturen och vattnet en viktig källa för rekreation och en underbar plats för oss människor att besöka, bo, leva och verka i.

För att lyckas med vår förvaltning krävs stor kunskap hos både medarbetare, samarbetspartners och arrendatorer. Det är viktigt är att vi jobbar tillsammans mot framtiden.

Vi är glada och stolta över alla människor vi möter i vår uppgift att förvalta Boxholms Skogars mark och vatten. Har just vi inte träffats ännu ser vi fram mot det mötet inom kort!

Välkommen till oss på Boxholms Skogar AB  

Johan Carpholm, VD