Fastigheter

Vi äger idag ett flertal fastigheter i sydvästra Östergötland och totalt består fastighetsinnehavet av ca 37 00 ha mark och ca 16 500 ha vatten. Det krävs tillstånd att nyttja Boxholms Skogars mark- eller vattenområden för privata ändamål. Vanligtvis kan Boxholms Skogar upplåta mark för odling, bete, upplag eller parkering. Möter inte upplåtelsen några hinder så upprättas ett avtal som reglerar villkoren för upplåtelsen.