Skog

Med hjälp av lokala entreprenörer förvaltar vi c:a 36 000 ha produktiv skogsmark, belägna i sydvästra Östergötland.

Skogen är, och har varit, stommen i vår verksamhet ända sedan Boxholms AB bildades 1872. Med historisk erfarenhet och modern kunskap bedrivs ett långsiktigt och hållbart skogsbruk utifrån ett gårdsperspektiv där alla ekosystemtjänster inom mark- och vattenförvaltning beaktas.

Certifierat skogsbruk

Boxholms Skogar AB har höga ambitioner avseende både ekonomisk och ekologisk utveckling. Vi är certifierade enligt FSC®(C105738) och PEFC/05-22-19. Certifieringen innebär att vi förbinder oss att uppfylla respektive standards krav på skogsbruk med hänsyn till miljön, sociala värden och ekonomiska intressen.

Vi är anslutna till Prosilvas gruppcertifiering.