Skogen är, och har varit, stommen i vår verksamhet ända sedan Boxholms AB bildades 1872. Med historisk erfarenhet och modern kunskap bedrivs ett långsiktigt skogsbruk utifrån ett gårdsperspektiv där alla ekosystemtjänster inom mark- och vattenförvaltning beaktas.

Skog

Vilt

Fiske

Fastigheter

Konferens