Skog

Med hjälp av lokala entreprenörer förvaltar vi c:a 36 000 ha produktiv skogsmark, belägna i sydvästra Östergötland.

Skogen är, och har varit, stommen i vår verksamhet ända sedan Boxholms AB bildades 1872. Med historisk erfarenhet och modern kunskap bedrivs ett långsiktigt och hållbart skogsbruk utifrån ett gårdsperspektiv där alla ekosystemtjänster inom mark- och vattenförvaltning beaktas.