Planeringen för nästa generation skog i Österskogen fortsätter