Regler för Rött Fiskekort

Fiskekortet gäller endast i angivet fiskevatten.

Fiskekortet berättigar till fiske med ett alternativ av antingen spinnspö, haspelspö, flugspö eller metspö.

Fiskekortet skall alltid medföras på fisketuren och uppvisas på anfordran av polis, tillsynsman eller markägarens representant.

Fiskekortet ör personligt och får ej överlåtas, men gäller även ett barn under 15 år om det befinner sig i kortinnehavarens sällskap.

Fiskekortet medger rätt att ta upp 2 regnbågar. (Barn enligt ovan får fiska på samma kort. Fångad fisk räknas dock in i kvoten på dagkortet).

Ingen form av mäskning är tillåten.

För transport på enskild väg gäller fiskekort som passerkort vid färd till och från fiskevattnet.

Medverka till ett rent vatten och en ren natur för att alla ska få en fin naturupplevelse i våra marker. Var försiktig med ELD och elda ALDRIG på moss- och torvmarker. Eldning endast tillåten vid iordningsställda betongringar. Vid eldningsförbud gäller förbudet även våra iordningsställda betongringar.

Kontaktperson: Linus Perdegård

Mail: linus.perdegard@boxskog.se

Telefon: 0142-525 24