Nedfallna träd

Det rådande vädret har resulterat i att träd har fallit över vägarna på flera platser. Från början har vårt fokus legat på att öppna de mest använda vägarna, samtidigt som vi har påbörjat arbetet med att röja mindre vägar i skogarna där träd har blockerat framkomligheten. Vår prioritering ligger på de vägar som är nödvändiga för att underlätta verksamheten.

Vi tar gärna emot rapporter om nedfallna träd men vi prioriterar vägar där vi behöver komma fram för vår verksamhet.

Rapporter lämnas till Fredrik Gustafsson, fredrik.gustafsson@boxskog.se