Trädgårdsavfall är också avfall!

Håller du också på att göra i ordning trädgården just nu? Här kommer en vädjan till alla er som lämnar trädgårdsavfall i skogen nu i höstvädertider. SNÄLLA använd återvinningscentraler i stället! Det kan tänkas ofarligt att slänga i skogen, men vägar och stigar blockeras men framför allt får vi oönskade spridningar av arter som absolut inte hör hemma i skogen.

Bilder visar platser som olovligen nyttjas för att slänga trädgårdsavfall. Där framgår också exempel på spridning av både kanadensiskt gullris och parkslide. Bilderna kommer från platser där omfattningen av trädgårdsavfall är så stor att vi kommer tvingas sätta upp vägbommar.

Mer information om hur invasiva arter och trädgårdsavfall ska hanteras finns på kommunernas eller Naturvårdsverkets hemsida.