Vi gallrar i Österskogen

Gallring av rödmarkerade skogsområdena på kartan nedan kommer att ske i augusti-oktober 2023 när vädret tillåter.

Vi gallrar för att skapa framtidens skog med en blandning av trädslag och anpassar åtgärden runt stigar och leder så att det ska bli öppet och tillgängligt.

Vi kommer att gallra bort ca 30% av träden.

Riset i gallringen kommer ligga kvar för att brytas ner och ge näring åt marken och skydda marken mot körskador.

Vi ber er att vara aktsamma och respektera skyddsavstånd: 100 m till maskinerna.

Vid frågor och funderingar kontakta:

Fredrik Gustafsson

0142-525 26,  fredrik.gustafsson@boxskog.se